Nove EU oznake za gume za smanjenje emisija
Sljedeći IFAT tek 2022.
Europski zeleni plan
EU u 2018. proizvela 492 kg komunalnog otpada po osobi