Kako uštedjeti uz pomoć strojeva za baliranje i kompostiranje?
Zavrti promjene vlastitim primjerom
Rijetko koji volonter ostane ravnodušan kada vidi količinu otpada i toga što sakupimo na kraju akcije
Mislim da je izuzetno bitno da se u inicijative poput Pariškog sporazuma aktivno uključe i najveće države zagađivači