DIY
objavljeno:
10. June 2021.
Opis (tag)
Autor
Hibridni katamaran Manta novo je rješenje u borbi za čisti ocean

Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji tehnoloških rješenja, Manta će moći sakupiti i plutajući makro otpad te manje dijelove smeća do jednog metra dubine.

Svake minute u oceanu završi 17 tona plastičnog otpada, što na godišnjoj razini iznosi između 10 i 12 milijuna tona. Crnim statističkim brojkama odlučio je stati na kraj Yvan Bourgnon, francuski oceanski pustolov s dugogodišnjim iskustvom u jedriličarskim utrkama. Zajedno sa svojim timom dizajnirao je, a nedavno i predstavio – Mantu, 56,5 metara dug i skoro dvije tone težak hibridni katamaran čija je misija borba protiv plastičnog otpada u oceanima. Ovaj morski div ujedno je prvi takve vrste koji će biti u mogućnosti sakupljati i prerađivati velike količine otpada iz mora. Izgrađen je od nisko-ugljičnog čelika, a pogoni ga električni hibridni sustav koji omogućuje lako manevriranje. 

Kako je sve počelo? 

Prije 7 godina, vođen vlastitim iskustvom i alarmantnom studijom UN-a o onečišćenju svjetskih oceana i mora plastikom, začetnik projekta Y.B osnovao je organizaciju za zaštitu okoliša pod nazivom The SeaCleaners. Nedugo nakon osnivanja, 2019. godine, predstavlja svoj prvi veliki projekt – katamaran Manta, specijaliziran za čišćenje plastičnog otpada, a tri godine kasnije, tim stručnjaka je u trećoj fazi pripreme za izgradnju broda koja bi trebala početi u 2022. godini. Uz hibridni katamaran će biti izgrađena i dva Mobula – manji čamci za prikupljanje otpada u područjima ili uvjetima koji nisu prikladni za Mantu. Mobul 8 je planiran za područja poput luka, rijeka i jezera, Mobul 10 za područja obalnih voda i rijeke s jakim strujama. 

Obrađuje 95 posto otpada

Brod, predviđen za lansiranje 2024. godine, je dizajniran kao ekološki prihvatljiv, a Oko 500 kW obnovljive energije se generira pomoću dvije vjetroelektrane, 500 četvornih metara fotonaponskih solarnih panela, dva hidro-generatora ispod i jedinicom za pretvorbu otpada u energiju (WECU). Opskrba energijom iz obnovljivih izvora omogućit će Manti da samostalno radi 75 posto vremena, bez upotrebe fosilnih goriva i uz minimalan utjecaj na okoliš.  

Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji tehnoloških rješenja, Manta će moći sakupiti i plutajući makro otpad te manje dijelove smeća do jednog metra dubine. Ovisno o gustoći i blizini slojeva otpada, brod će, prema podacima SeaCleanersa biti u mogućnosti sakupiti između 1 i 3 tone otpada na sat, a sve s ciljem sakupljana do 10 000 tona na godišnjoj razini. 

Manta je prvi samodostatni radni broj koji je sposoban za obradu od 90 do 95 posto prikupljenog plastičnog otpada dok je u moru. Nekoliko je glavnih stavki na brodu kada je u pitanju sakupljanje i pretvorba energije. U prvom redu, transporteri za prikupljanje otpada koji isti dovode na brod, zatim jedinica za sortiranje koja ručno odrađuje odvajanje prema vrsti te jedinica za pretvorbu otpada u energiju koja pretvara prikupljeni otpad u električnu energiju. Postupak pretvorbe, točnije piroliza, kao i sve što se odvija na brodu su ekološki prilagođeni te je smanjena emisija CO2 kao i mogućnost onečišćenja okoliša.

Od Azije do Amerike

Prve Mantine misije su predviđene u jugoistočnoj Aziji na 15 lokacija, a potom i u sjevernoj Americi, gdje je planirano čišćenje rijeke Amazone.

Osim što će se većinu vremena upotrebljavati u svrhu čišćenja plastičnog otpada, brod će također biti domaćin znanstvenim misijama, konferencijama i edukacijama za širu javnost. U svrhu znanstvenih misija osiguran je prostor za maksimalno 10 znanstvenika koji će s broda biti u mogućnosti obavljati zadatke, a svi podaci koji se prikupe istraživanjima će biti javno dostupni. Konferencijska sala od 60 metara kvadratnih bit će u mogućnosti primiti do 80 ljudi te će tako prilikom zaustavljanja u lukama Manta biti otvorena za posjetitelje kako bi se potaknula individualna i kolektivna akcija očuvanja oceana i mora.

Izvor: Seaclaners.org