Statistike i podaci
objavljeno:
24. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Izvješće Europske komisije – “Effectiveness of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste and Proposals for Reinforcement”

U prilogu možete pronaći izvješće Eunomia za Europsku komisiju “Učinkovitost osnovnih zahtjeva za ambalažu i ambalažni otpad i prijedloge za ojačavanje”.