Statistike i podaci
objavljeno:
17. September 2020.
Opis (tag)
Autor
Otpad od hrane

Na stranicama Ministarstva poljoprivrede ovih dana se moglo pročitati da je u prvoj polovici 2020. godine putem sustava „e-doniranje“ donirano je 930.424 kg hrane što je oko 6.3% više nego u istom periodu prošle godine, što je jako pohvalno. Mrežna platforma „e-doniranje“ razvijena je u cilju jednostavnijeg i bržeg povezivanja donatora hrane preko posrednika a do samih korisnika. Kako navode na stranicama Ministarstva: „Unaprjeđenjem komunikacije među dionicima sustava doniranja hrane dolazi do jednostavnije i učinkovitije preraspodjele viškova hrane potrebitima, što je važno prije svega zbog brige o čovjeku, a također posjeduje i pozitivan ekonomski, društveni te okolišni aspekt.“

https://poljoprivreda.gov.hr/e-doniranje/3909

Lijepo je vidjeti da se malim koracima situacija mijenja. No, je li dovoljno?

Znamo li koliko se hrane su svijetu još uvijek baca? Koliko hrane bacamo samo u Hrvatskoj?

Prema procjenama UN-a na svijetu se godišnje proizvede hrane dovoljno da se nahrani oko 20 milijardi ljudi, a ipak više od 800 milijuna ljudi svakodnevno gladuje.

Svake godine propadne oko 33% proizvedene hrane, a ako govorimo o voću i povrću taj broj je još i veći i iznosi oko 45%. Na taj način godišnje bacamo oko 1.3 milijarde tona hrane.

Samo u Hrvatskoj svake godine na otpadu završi oko 400.000 t hrane.

Najviše ukupnog otpada od hrane dolazi iz kućanstava, posluživanja hrane i maloprodaje – čak 70%!

Kada jednom otpad od hrane nastane – gdje kod Vas završava?

Imate dodatnih pitanja?
Naišli ste na nepravilnosti u tekstu?
Javite nam se na info@oro.hr!