Statistike i podaci
objavljeno:
25. May 2020.
Opis (tag)
Autor
Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

29.travnja 2020. objavljena je I. izmjena Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za recikliranje/obradu građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kojima se povećao iznos bespovratnih sredstava Poziva sa 50.000.000,00 kuna na 150.000.000,00 kuna.

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Cilj Poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju:
– najniži iznos: 1.000.000,00 HRK
– najviši iznos: 7.500.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
  • Aktivnosti vezane uz uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada;
  • Aktivnosti izgradnje, nadogradnje i/ili opremanja fiksnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te investicijski i stručni nadzor te koordinacija zaštite na radu;
  • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi;
  • Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom;
  • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije.

Otvoren: 02.03.2020. do 30.11.2020.

Natječaj je objavljen i na stranicama eFondovi.

Tekst preuzet sa: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uspostava-postrojenja-za-obradu-recikliranje-gradevnog-i-ili-krupnog-glomaznog-komunalnog-otpada/