Savjetovanje, Usluge
objavljeno:
5. May 2020.
Opis (tag)
Autor
ONTO, Očevidnik o nastanku i tijeku otpada

Osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja preuzima otpad u posjed dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada.

Očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastoji se od:

  • obrasca očevidnika i
  • pratećih listova za pojedinu vrstu otpada.

Očevidnik o nastanku i tijeku otpada je potrebno ispunjavati ažurno nakon svake nastale promjene stanja, te podatke iz Očevidnika čuvati 5 godina. Proizvođač otpada dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada u pisanom obliku, a može ga na vlastiti zahtjev, voditi putem mrežne aplikacije.

Osoba koja unosi podatke u Očevidnik o nastanku i tijeku otpada odgovorna je za istinitost podataka koje je unijela.

Troškovi koji nastaju radom mrežne aplikacije dužni su snositi korisnici te aplikacije. Očevidnik o nastanku i tijeku otpada vodi se putem obrasca ONTO zasebno za kalendarsku godinu, organizacijsku jedinicu odnosno lokaciju gospodarenja otpadom te vrstu otpada, sukladno posebnom propisu koji uređuje Katalog otpada.

Proizvođač otpada ne mora voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za miješani komunalni otpad koji predaje davatelju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.