Oprema
objavljeno:
2. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Što kad naučimo prati ruke – znamo li higijenu uključiti u obradu otpada?

U 21.stoljeću ponovno učimo koliko je higijena važna i zašto je bitno redovito prati ruke. Jesmo li kao konji koji imaju klapne ili smo sposobni vidjeti širu sliku – t.j. zašto je higijena uvijek i u svim segmentima života važna?!?!

Prije nego što smo počeli pričati o korona virusa jedna od najvažnijih tema nam je bila otpad – od plastike do biootpada – gospodarenje otpadom koje baš najbolje ne funkcionira… ☹

Svi znamo što u našem društvu ne valja i koji su nam  problemi, ali tko ih uistinu pokušava riješiti? U proteklih par mjeseci koliko ste konstruktivnih prijedloga za rješavanje situacije čuli? Konstruktivnih prijedloga rješenja koji će nas odvesti korak naprijed, a ne korak natrag?

Koji su to higijenski zahtjevi koji je potrebno primijeniti za sigurnu obradu ugostiteljskog otpada (nusproizvoda kategorije III) i možemo li to kao pojedinci samostalno provesti ili prebacujemo odgovornost na državu? Nije država proizvela sve te silne količine otpada. Mi smo, sami, kao pojedinci… Poučeni „novim“ saznanjima o važnosti higijene, osim pranja ruku, trebali bismo kao pojedinci krenuti rješavati pitanje obrade biootpada i kuhinjskog / ugostiteljskog otpada – na mjestu nastanka…

Što je Oklin? Kakvi su to strojevi za higijenizaciju i kompostiranje bio i kuhinjskog / ugostiteljskog otpada…?

Uredba komisije (EU) br.142/2011 još je 2011.godine propisala higijenske zahtjeve koji se primjenjuju na pogone za proizvodnju komposta. Zahtjevi su sljedeći:

  • Nusproizvode životinjskog podrijetla treba preraditi što je moguće prije nakon dolaska u kompostanu. Do prerade ih je potrebno primjereno skladištiti.
  • Kontejnere, posude i vozila za prijevoz neobrađenog materijala potrebno je očistiti i dezinficirati na za to predviđenom području. To se područje mora nalaziti na takvome mjestu ili biti izrađeno na takav način da se spriječi rizik od kontaminacije obrađenih proizvoda.
  • Potrebno je sustavno poduzimati mjere protiv ptica, glodavaca, kukaca i drugih štetočina. U tu se svrhu mora koristiti dokumentirani program suzbijanja štetočina.
  • Potrebno je utvrditi i dokumentirati postupke čišćenja za sve dijelove objekta. Za čišćenje je potrebno osigurati odgovarajuću opremu i sredstva.
  • Kontrola higijene mora uključivati redovite preglede okoliša i opreme. Potrebno je dokumentirati  rasporede tih pregleda i njihove rezultate.
  • Uređaji i oprema moraju se održavati u dobrom radnom stanju, a mjernu je opremu potrebno redovito umjeravati.
  • S kompostom treba postupati, te ih treba skladištiti u kompostani tako da se spriječi ponovna kontaminacija.

Oklin strojevi u potpunosti zadovoljavaju svim uvjetima ove i drugih direktiva vezanih za obradu biootpada i nusproizvoda kategorije III!