Savjetovanje
objavljeno:
4. June 2020.
Opis (tag)
Autor
Obveza plaćanja naknade za jednokratnu ambalažu

Naknada gospodarenja otpadnom ambalažom za jednokratnu ambalažu je novčani iznos koji plaćaju proizvođači u svrhu pokrivanja troškova sakupljanja i obrade otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond. Naknada se plaća neovisno je li proizvod, uređaj ili oprema unesen za vlastite potrebe ili za daljnju prodaju. Ukoliko npr. naručite novi monitor za potrebe vlastitog poslovanja iz druge države postajete uvoznik/unosnik proizvoda te ste obvezni za proizvod stavljen na tržište RH, između ostalog Fondu prijaviti i platiti naknadu za gospodarenje otpadnom ambalažom.

U smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveznik plaćanja naknada Fondu je proizvođač. A tko se smatra proizvođačem?

Proizvođač proizvoda predstavlja pravnu ili fizičku osobu – obrtnika, koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište proizvode i/ili uređaje i/ili opremu. Pod pojmom proizvođača misli se na unosnika iz zemalja EU, uvoznika iz trećih zemalja i proizvođača u RH. Stavljanje na tržište predstavlja uvoz/unos proizvoda na područje RH odnosno prvo omogućavanje dostupnosti na tržištu proizvoda proizvedenih u RH.

Obveznik plaćanja dužan je prijaviti navedene aktivnosti odnosno količinu proizvoda i/ili opreme te za isto dobiva Rješenje, kojim se određuje visina naknade koju je dužan podmiriti.

Obveza prijave i plaćanje naknade nastaje:

  • prilikom uvoza iz trećih zemalja – osnova za prijavu je datum carinske deklaracije – MRN (bez obzira je li proizvod, uređaj ili oprema unesen za vlastite potrebe ili daljnju prodaju); 
  • prilikom unosa iz zemalja EU – osnova za prijavu je datum računa (bez obzira je li proizvod, uređaj ili oprema unesen za vlastite potrebe ili daljnju prodaju);
  • prilikom prodaje na području RH – osnova za prijavu je datum ispostavljenog računa.

Podaci se dostavljaju na obrascu AO10 koji se Fondu dostavljaju kvartalno ili godišnje, ukoliko se radi o malom proizvođaču.

Ovjerene obrasce najjednostavnije je dostaviti elektronički – e-mailom na: naknade@fzoeu.hr, ili poštom na adresu Fonda.

Proizvođač/uvoznik/unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/proizvodnje platio naknadu Fondu, ima pravo na povrat naknade u slučaju izvoza proizvoda. Za sve naknade gospodarenja je za ostvarivanje prava na povrat potrebno dostaviti isti popunjeni propisani obrazac (AO10) te uz njega priložiti i obaveznu dokaznu dokumentaciju: račun (ako je riječ o iznosu) ili carinsku deklaraciju MRN (ako je riječ o izvozu) te ostalu potrebnu dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi podatke potrebne za obradu predmeta (ovjerenu specifikaciju  i druga dokumentacija).

Imate dodatnih pitanja?
Naišli ste na nepravilnosti u tekstu?
Javite nam se na info@oro.hr!