EU zakonodavstvo
objavljeno:
22. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Baselska konvencija

U prilogu možete pronaći Baselsku konvenciju o nadzoru prekograničnog opasnog otpada i njugovu odlaganju.

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.