EU zakonodavstvo
objavljeno:
17. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu

U prilogu možete pronaći tekst Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20.prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.