EU zakonodavstvo
objavljeno:
21. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Direktiva o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima

U prilogu možete pronaći tekst Direktive 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6.rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ .

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.