EU zakonodavstvo
objavljeno:
22. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Direktiva o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala

U prilogu možete pronaći Direktivu 2006/21/EZ Europskog parlamaneta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ.

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.