EU zakonodavstvo
objavljeno:
23. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Direktiva o odlaganju PCB/PCT

U prilogu možete pronaći Direktivu Vijeća 96/59/EZ od 16.rujna 1996. o odlaganju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT).

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.