EU zakonodavstvo
objavljeno:
21. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Direktiva o otpadnim vozilima

U prilogu možete pronaći tekst Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18.rujna 2000. o otpadnim vozilima.

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.