EU zakonodavstvo
objavljeno:
22. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Direktiva o otpadu

U prilogu možete pronaći Direktivu 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19.studenoga 2008.o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva.

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.