EU zakonodavstvo
objavljeno:
23. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Direktiva o sigurnosnim standardima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

U prilogu možete pronaći Direktivu Vijeća 2013/59/EURATOM  od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječi od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom.

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.