EU zakonodavstvo
objavljeno:
23. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Direktiva o sigurnosti naftnih i plinskih djelatosti

U prilogu možete pronaći Direktivu 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12-lipnja 2013. o sigurnosti naftnih i plinskih djelatnosti i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ.

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.