EU zakonodavstvo
objavljeno:
23. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Direktiva o sprečavanju i smanjenju onečišćenja okoliša azbestom

U prilogu možete pronaći Direktivu Vijeća 87/217/EEZ, od 19. ožujka 1987. o sprečavanju i smanjenju onečišćenja okoliša azbestom.

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.