EU zakonodavstvo
objavljeno:
21. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Odluka Komisije o utvrđivanju detaljnih pravila za praćenje ciljeva utvrđenih u Direktivi o otpadnim vozilima

U prilogu možete pronaći tekst Odluke Komisije 2005/293/EZ od 1.travnja 2005. o utvrđivanju detaljnih pravila za praćenje ciljeva u pogledu ponovne uporabe/oporabe i ponovne uporabe/recikliranja koji su utvrđeni u DIrektivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima.

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.