EU zakonodavstvo
objavljeno:
23. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Uredba Komisije o kriterijima kada stakleni krš prestaje biti otpad

U prilogu možete pronaći Uredbu Komisije (EU) br. 1179/2012 od 10. prosinca 2012. o kriterijima za utvrđivanje kada stakleni krš prestaje biti otpad na temelju Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.