EU zakonodavstvo
objavljeno:
24. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Uredba Komisije o utvrđivanju kriterija kada bakreni otpad prestaje biti otpad

U prilogu možete pronaći Uredbu Komisije (EU) br. 715/2013 od 25. srpnja 2013.  o utvrđivanju kriterija na temelju koji se određuje kada bakreni otpad prestaje biti otpad u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Eurposkog parlamenta i Vijeća.

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.