EU zakonodavstvo
objavljeno:
23. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Uredba o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

U prilogu možete pronaći Uredbu (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka).

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.