EU zakonodavstvo
objavljeno:
21. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa

U prilogu možete pronaći Uredbu (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14.lipnja 2006. o pošiljkama otpada.

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.