EU zakonodavstvo
objavljeno:
24. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Uredba o recikliranju brodova

U prilogu možete pronaći Uredbu (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brojeva i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ.

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.