EU zakonodavstvo
objavljeno:
24. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Uredba o uspostavi kriterija za određivanje trenutka kada otpadni metal prestaje biti otpad

U prilogu možete pronaći Uredbu Vijeća (EU) br. 333/2011 od 31. ožujka 2011. o uspostavi kriterija za određivanje trenutka kada određene vrste otpadnog metala prestaju biti otpad u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europpskog parlamenta i Vijeća.

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.