EU zakonodavstvo
objavljeno:
24. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Uredba o uspostavljanju Europskog registra ispuštanja i prijenosa zagađivala

U prilogu možete pronaći Uredbu (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Europskoga registra ispuštanja i prijenosa zagađivala i koja izmjenjuje i dopunjuje Direktive Vijeća 91/689/EZ .

Napominjemo da ista nema pravni učinak, nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službenim tekstovi objavljeni su u Službenom listu Europske unije i dostupni su na stranicama EUR-Lexa.