HR zakonodavstvo
objavljeno:
15. March 2021.
Opis (tag)
Autor
Aplikacija KB* – odredi ključni broj otpada

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, pustio je u rad novu online aplikaciju „Aplikacija KB* – odredi ključni broj otpada“.

„Aplikacija KB* – odredi ključni broj otpada“ omogućava pretraživanje prema uobičajenim opisima otpada i može biti od velike pomoći u postupku određivanja ispravnog ključnog broja.

Zakonska osnova

„Aplikacija KB*-odredi ključni broj otpada“ izrađena je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (članak 12.) i Pravilnikom o katalogu otpada (NN 90/15).

Katalog otpada sadrži upute za postupak kategorizacije, grupe, podgrupe i popis otpada. Popis otpada sadrži preko 800  vrsta otpada sistematiziranih u 20 grupa. Grupe su određene prema vrsti industrije/ procesa u kojem otpad nastaje ili prema vrsti otpadnih tvari/ predmeta.

Otpad se razvrstava na način da se odredi ključni broj otpada čiji opis što točnije odražava svojstva otpada, vodeći računa o grupi i podgrupi, te postupku razvrstavanja.

U samom postupku kategorizacije otpada određuje se:

  • porijeklo i mjesto nastanka otpada te
  • grupe, podgrupe,
  • vrste i
  • svojstva otpada.

Aplikacija je dostupna na mrežnoj stranici s uputama za postupak kategorizacije i možete joj pristupiti OVDJE ili direktno OVDJE.

Ukoliko se odlučite za stranicu s uputama, na istoj ćete pronaći i osnovna uputstva o radu same aplikacije, odgovore na pitanja o samom postupku kategorizacije i dodatne savjete.

U svakom slučaju, mi aplikaciju preporučamo, a Vi istu isprobajte 😊.

Imate dodatnih pitanja?
Naišli ste na nepravilnosti u tekstu?
Javite nam se na info@oro.hr!

Izvor: http://www.haop.hr/hr/novosti/nova-aplikacija-kb-odredi-kljucni-broj-otpada-pustena-je-u-rad

Foto: Image by mohamed Hassan from Pixabay