HR zakonodavstvo
objavljeno:
16. July 2020.
Opis (tag)
Autor
Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom

Dana 15.7. u Narodnim Novinama 81/2020, izašao je novi  Pravilnik o gospodarenju otpadom koji stupa na snagu osmi dan od objave u Narodnim Novinama.

Neke od novosti koje donosi su sljedeće:

Prateći list –

Fizički izgled pratećeg lista se mijenja. Dodane su informacije o eventualnom posredniku/trgovcu i/ili obrađivaču otpada.

Još jedna od promjena je da je Primatelj dužan, u roku od najduže 72 sata od preuzimanja pošiljke, pošiljatelju dostaviti informaciju o vremenu vaganja i masi pošiljke otpada. Novi prateći list stupa na snagu 1. studenoga 2021. godine.

Dozvola za gospodarenje otpadom –

Prema novom Pravilniku oporabe za koje nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom (uz poštivanje uvjeta o vrstama i količinama otpada) su:

 • energetska oporaba određenog neopasnog otpada u svrhu proizvodnje toplinske energije (R1)
 • biološka aerobna oporaba biootpada u svrhu proizvodnje komposta (R3)
 • biološka anaerobna oporaba biootpada u svrhu proizvodnje bioplina i digestata (R3)
 • oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva (R3)
 • oporaba drvnog otpada u svrhu proizvodnje proizvoda od drva (R3)
 • oporaba otpada u gradnji (R5)
 • oporaba otpadnog asfalta za proizvodnju asfalta na asfaltnoj bazi (R5)
 • popravak i čišćenje električnih i elektroničkih uređaja u svrhu ponovnog korištenja  (PU) i
 • nasipavanje otpada (R5)

Registar djelatnosti gospodarenja otpadom –

Registar djelatnosti gospodarenja otpadom, REGDO uspostaviti će se u roku od godinu dana. REGDO je aplikacija koja se sastoji od relacijske baze podataka i mrežne aplikacije te je povezan s e-ONTO-m i drugim državnim informacijskim sustavima, te omogućava:

 • podnošenje zahtjeva za upis, vođenje postupka upisa te vođenje očevidnika;
 • podnošenje zahtjeva za ishođenje te izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom, vođenje postupka rješavanja o tome zahtjevu te izradu dozvole s Elaboratom;
 • pohranu i omogućavanje naknadnog korištenja dokumentacije iz postupaka zahtjeva za upis u očevidnik te izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom;
 • izrada popisa osoba ovlaštenih za zaprimanje određene vrste otpada;
 • popis lokacija gospodarenja otpadom, uključujući izdane suglasnosti i popis mobilnih postrojenja;
 • pregled dodijeljenih prava po osobi uključujući i prekide tih prava temeljem inspekcijskih rješenja i drugih rješenja i sudskih presuda i
 • pregled podataka o financijskim jamstvima.

Ministarstvo će objaviti obrasce iz ovoga Pravilnika u digitalnom obliku na svojim mrežnim stranicama danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika…

Imate dodatnih pitanja?
Naišli ste na nepravilnosti u tekstu?
Javite nam se na info@oro.hr!