HR zakonodavstvo
objavljeno:
3. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima

U prilogu možete pronaći tekst Pravilnika o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15).

Napominjemo da je isti rađen za osobne potrebe i kao takav nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službeni dokumenti se nalaze na stranicama Narodnih Novina.