HR zakonodavstvo
objavljeno:
8. June 2021.
Opis (tag)
Autor
Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu

Prilikom izrade Strategije niskougljičnog razvoja RH do 2030. jedan od koraka je bio ažurirati referentni i niskougljični scenarij sektora izvan energetike. Tako se promišljalo i uzelo u obzir i industrijske procese i uporaba proizvoda, poljoprivreda, otpad, korištenje zemljišta, prenamjena zemljišta i šumarstvo.

Vizija Niskougljične strategije

Niskougljična strategija vodi viziji društva u kojem ćemo živjeti zdravije, ugodnije, s niskougljičnim rastom i djelotvornim upravljanjem resursima. Postojeći nacionalni fond zgrada bit će obnovljen, a novi građen po principima za zgrada gotovo nulte energije i kružnog gospodarenja. Opskrba energijom bit će sigurnija, iz obnovljivih izvora i s malim emisijama, a potrošači energije bit će i proizvođači energije. Kombinacija proizvodnje električne energije na mjestu potrošnje i dobava iz javne mreže pružit će visoku razinu sigurnosti opskrbe električne energije. Prometni sustav bit će intermodalan i integriran, pretežito s vozilima na električni pogon i s korištenjem niskougljičnog i za klimu neutralnog goriva. Industrija i poljoprivreda bit će učinkovite i povezane sa svim sektorima gospodarstva, a pritom će se smanjivati stvaranje otpadnih materijala u integriranom i kružnom gospodarstvu.

Odabrano je oko stotinu mjera koje se mogu primijeniti za smanjenje emisija, a mi ćemo ovdje navesti samo one vezane za otpad:

MWM-1       Sprječavanje nastajanja i smanjivanja količine krutog otpada

MWM-2       Povećanje količine odvojeno skupljenog i recikliranog krutog otpada

MWM-3       Osiguravanje sustava obrade i korištenja odlagališnog plina

MWM-4       Smanjenje količine odloženog biorazgradivog otpada

MWM-5       Korištenje bioplina za proizvodnju biometana, električne energije i topline

Imate dodatnih pitanja?
Naišli ste na nepravilnosti u tekstu?
Javite nam se na
info@oro.hr!

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_63_1205.html

Foto: Ivan Ivankovic, Pixabay