HR zakonodavstvo
objavljeno:
18. May 2020.
Opis (tag)
Autor
Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

U prilogu možete pronaći pročišćeni tekst Uredbe o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/15, 57/20).

Napominjemo da je isti rađen za osobne potrebe i kao takav nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službeni dokumenti se nalaze na stranicama Narodnih Novina.