HR zakonodavstvo
objavljeno:
17. April 2020.
Opis (tag)
Autor
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

U prilogu možete pronaći pročišćeni tekst Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).

Napominjemo da je isti rađen za osobne potrebe i kao takav nije službeni tekst i ne smije se koristiti u službene svrhe.

Službeni dokumenti se nalaze na stranicama Narodnih Novina.